Prečo Transportly TMS nie je pre vás?

Wstecz
Tips & Tricks
Marcel Kušnír, 30.06.2023
Ak chcú prepravné a špedičné spoločnosti adaptovať plánovanie svojich prepráv do digitálneho prostredia, je potrebné pamätať na to, že pre každého prepravcu je vhodný iný digitálny systém TMS. Transportly TMS, je ušitý priamo na potreby malých a stredne veľkých dopravcov a špedičných spoločností. Poďme sa pozrieť na to, kto dokáže z Transportly TMS benefitovať najviac a na druhej strane pre koho nie je používanie Transportly TMS vhodné.

Pracujete na regionálnej úrovni

Transportly TMS je určený na riadenie vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy. Pre lokálnych dopravcov pracujúcich na regionálnej úrovni, akými sú napríklad kuriéri alebo zásobovači lokálnych prevádzok, by niektoré funkcie našej aplikácie mohli byť nadbytočné alebo príliš komplexné.

Disponujete veľkým množstvom vozidiel

Transportly TMS sa zameriava, ako sme už spomínali, na malých a stredne veľkých dopravcov. Ak vaša spoločnosť disponuje stovkami vozidiel, tento softvér nemusí byť pre vás tou najlepšou voľbou. Pre veľké prepravné a špedičné spoločnosti by mohlo byť lepšie hľadať riešenie s rozhraním prispôsobeným na kvantitatívne a geograficky komplexnejšie požiadavky.

Organizujete vnútropodnikovú logistiku

Ak sa vaša spoločnosť zaoberá prepravou tovaru v rámci vašej spoločnosti, jednotlivé súčasti Transportly TMS nie sú na tieto úkony prispôsobené. Plnohodnotný potenciál nášho softvéru tkvie v plánovaní diaľkových prepráv a nenachádza využitie v malom, vnútropodnikovom prostredí.

Vaše podnikanie zahŕňa aj lodnú a leteckú prepravu

Ako sme už spomenuli, softvér Transportly TMS je určený na organizáciu cestnej prepravy a špecifikácie týkajúce sa jednotlivých krokov prepravy sú tomu prispôsobené. Detaily o dopravných prostriedkoch sa tak týkajú iba cestných vozidiel, nie prepravných prostriedkov, akými sú lode alebo lietadlá, čo ale môže byť predmetom inovácií softvéru v budúcnosti.

Spoznajte na našej webovej stránke všetky vlastnosti Transportly TMS a zistite, nakoľko je náš softvér vhodný pre váš biznis.

Więcej polecanych artykułów

Trends 2024
Logistics in 2024: Key Trends Redefining the Industry
Petra Nagajdová, 05.03.2024

Staying ahead of the curve is essential in the ever-evolving world of logistics. To help you navigate this dynamic landscape, we're highlighting the most impactful trends shaping the industry in 2024. Let's dive in!