Logistika: Kľúčové trendy 2024

Vissza
Trends 2024
Petra Nagajdová, 05.03.2024
Svet logistiky sa neustále vyvíja a trendy, ktoré ho ovplyvňujú, sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Ako udržať krok s touto dynamikou a uspieť v tomto náročnom prostredí? Poďme sa bližšie pozrieť na kľúčové trendy, ktoré formujú budúcnosť logistiky!

**1) Umelá inteligencia (AI)
**
Umelá inteligencia už nie je len tzv. buzzword; aktívne transformuje spôsob fungovania logistiky a mení ho novými a fascinujúcimi spôsobmi.

Vplyv umelej inteligencie v logistike:

Zvýšenie efektívnosti: AI automatizuje všetko od správy skladu po plánovanie trás, redukujúc manuálne úlohy a zvyšujúc celkovú produktivitu.

Inteligentnejšie rozhodnutia: Analýzou rozsiahlych súborov údajov AI predpovedá zmeny dopytu, potenciálne prekážky a optimálnu alokáciu zdrojov, čo umožňuje podnikom prijímať lepšie rozhodnutia.

Personalizované zážitky: AI riadené chatboty a virtuálni asistenti poskytujú 24/7 zákaznícku podporu, zaoberajú sa dotazmi a zlepšujú celkový zážitok.

Robotická revolúcia: Automatizácia skladov sa zvyšuje, pričom AI poháňaní roboti bezproblémovo vykonávajú úlohy výberu, balenia a triedenia s väčšou rýchlosťou a presnosťou.

Umelá inteligencia sa ukazuje ako mocná sila, ktorá formuje budúcnosť logistiky. Štúdie, ako je tá, ktorú vykonala spoločnosť Accenture, ukazujú, že významná časť podnikov (36 %) už nasadila AI vo svojom dodávateľskom reťazci a logistických procesoch. Potenciál AI je nepopierateľný a predpovedá, že by mohla do roku 2035 zvýšiť produktivitu v rámci odvetvia o viac ako 20 %. (Accenture, 2022)

Riešenia AI sú navrhnuté na riešenie bežných výziev v logistike, čo vedie k zvýšenej efektívnosti, zníženiu nákladov a lepšiemu celkovému zážitku zákazníka. Aj keď budú na ceste prekážky, obrovský potenciál UI z neho robí technológiu, ktorú si logistické spoločnosti nemôžu dovoliť ignorovať. (Woods, 2023)

**2) Zelená iniciatíva: Udržateľnosť
**
Podporovaná narastajúcimi environmentálnymi obavami a snahou o dlhodobé ekonomické výhody sa udržateľnosť stáva stredobodom v logistickom sektore. Spoločnosti sa zameriavajú na:

Čistejšia preprava: Očakávajte viac elektrických vozidiel, prijatie alternatívnych palív a zväčšujúci sa záujem o potenciálne revolučné technológie ako systémy hyperloop. (McKinsey & Company, 2023)

Inteligentnejšie dodávateľské reťazce: Sledovanie údajov v reálnom čase a iniciatívy na znižovanie odpadu, ako napríklad praxe obehového hospodárstva (circular economy), zjednodušujú operácie a minimalizujú environmentálny dopad.

Sila blockchainu: Transparentnosť blockchainu pomáha zabezpečiť etické získavanie zdrojov, sledovať cesty produktov a bojovať proti podvodom v rámci dodávateľských reťazcov.

**3) Real-Time Transport Visibility
**
Vedieť, kde sú zásielky v každom kroku cesty, je kľúčové v dnešnom logistickom prostredí. Okamžitá viditeľnosť prepravy (RTTV) umožňuje podnikom:

Optimalizácia pre udržateľnosť: Optimalizácia trás a okamžité prispôsobenia na základe premávky a ďalších faktorov môžu výrazne znížiť spotrebu paliva a emisie.

Zlepšenie služieb zákazníkom: Proaktívne aktualizácie o stave zásielky a potenciálnych oneskoreniach zvyšujú transparentnosť a zlepšujú spokojnosť zákazníka.

Odhalenie neefektívnosti: Rozhodnutia založené na údajoch: Identifikovať neefektívnosť, sledovať pokroky prijať opatrenia na zníženie emisií. (FourKites,2023)

Tieto trendy ponúkajú pohľad na najnovšie inovácie formujúce logistiku v roku 2024. Keďže technológie a požiadavky spotrebiteľov naďalej pokračujú v evolúcii, podniky, ktoré prijmú prispôsobivosť a perspektívny prístup, budú nepochybne prosperovať.

Zdroje:

  1. FourKites. (2023b, October 27). The ultimate guide to real-time transportation visibility platforms. Real-Time Transportation Visibility Platforms (Ultimate Guide)
  2. McKinsey & Company, M. & C. (2023). Driving the future of Transport.Driving thefuture of transport | Travel, Logistics & Infrastructure | McKinsey & Company
  3. More than 60% of companies are only experimenting with AI, creating significant opportunities for value on their journey to AI maturity, Accenture Research finds. Newsroom. (2023, June). More Than 60% of Companies Are Only Experimenting with AI, Creating Significant Opportunities for Value on their Journey to AI Maturity, Accenture Research Finds
  4. Woods, C. (2023, November 22). How robotics and artificial intelligence are revolutionizing the logistics industry. Locate2u.How Robotics and ArtificialIntelligence are Revolutionizing the Logistics Industry

További ajánlott cikkek

Trends 2024
Logistics in 2024: Key Trends Redefining the Industry
Petra Nagajdová, 05.03.2024

Staying ahead of the curve is essential in the ever-evolving world of logistics. To help you navigate this dynamic landscape, we're highlighting the most impactful trends shaping the industry in 2024. Let's dive in!